Selecteer je taal:

Grondstoffen met expertise als toegevoegde waarde
Grondstoffen met expertise als toegevoegde waarde

Our Industries

Euro-Chemicals & REACH
Euro-Chemicals adviseert en begeleidt haar klanten bij de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH). Dat is geen overbodige luxe. De regelgeving voor (REACH) binnen de EU is in 2007 in werking getreden en is verankerd in een complex uitvoeringsprogramma. Zo hebben pre-registratie activiteiten betrekking op meer dan 10.000 stoffen.

Het doel van REACH is de Europese chemische wetten te harmoniseren, te screenen en evalueren op specifieke risico’s van chemische producten. Met als doel de bescherming van mens en milieu tegen schade als gevolg van chemische stoffen. De verplichtingen die uit REACH voortvloeien, hebben voornamelijk betrekking op fabrikanten en importeurs die binnen de Europese Unie omgaan met chemische stoffen en chemische mengsels in hoeveelheden van meer dan 1 ton.

Als lid van specifieke brancheverenigingen van chemische distributeurs hebben we direct toegang tot de informatie over de meest recente wijzigingen in de regelgeving en aanverwante onderwerpen. Zo kunnen we -door vroegtijdig te anticiperen – producten bieden die aan alle eisen van REACH voldoen en onze klanten adviseren over de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Heeft u vragen over REACH? Neem dan contact op met ons team van deskundigen

Nuttige links:
CLP Helpdesk

ECHA European Chemicals Agency

Recente evenementen
Er zijn geen evenementen gevonden