Juridische kennisgeving

Uitgever
Euro-Chemicals, Nordhorn
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:
Ruud Koehorst, Rick Nijhuis 

Hollandstraße 7
48527 Nordhorn, Germany
Telefoon: +49 (0)5921 853 740
Email: Stuur uw vragen naar info@euro-chemicals.com of maak gebruik van ons contactformulier.

Kamer van Koophandel: 06066006
BTW Identificatienummer: NL 800570522B02

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Euro-Chemicals B.V. is noch verplicht, noch bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures volgens de Wet geschillenbeslechting consumenten.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform) voor consumentengeschillen voortvloeiend uit online koopovereenkomsten en online dienstovereenkomsten. U kunt toegang krijgen tot dit platform op internet via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.